Part-up Logo

Algemene Voorwaarden Part-Up B.V.

Versie: 2.0
Datum: 26 april 2023

1. Definities

2. Ter beschikking stellen Software

3. Implementatie

4. Onderhoud en Ondersteuning

5. Vergoedingen en betaling

6. Aansprakelijkheid

7. Intellectuele eigendom en vrijwaring

8. Verwerking persoonsgegevens

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overig