Sla animatie over en lees verder over effectiever samenwerken en talent ontwikkelen.

Het Part-up platform matcht medewerkers aan werkzaamheden die bij ze passen

  • Bevorder flexibele inzetbaarheid

  • Bespaar arbeidskosten

  • Benut potentieel volledig

Foto van een jonge werknemer die heel blij zou worden van Part-up.

Wendbaar organiseren

Part-up maakt werk flexibel, inzichtelijk en toegankelijk. Het platform matcht dit werk met beschikbaar talent uit alle hoeken van de organisatie (en daarbuiten). Mensen worden breder inzetbaar dan hun functie.

Talentgedreven organiseren

Laat medewerkers binnen hun functie werkzaamheden verkennen waar zij nieuwe energie van krijgen, over afdelingen heen. Iedereen doet waar zij goed in is. Benut talent optimaal. Talentontwikkeling door te doen.

Wat onze klanten zeggen

Wat vinden gebruikers van Part-up en wat zijn hun ervaringen?

“Part-up matcht onze werkzaamheden razendsnel met het interne en externe aanbod aan hulp. Hierdoor zetten we de capaciteit van onze medewerkers en vrijwilligers beter in en benutten we al hun talenten.”

Ramses van Rijn Hoofd HR Reinier de Graaf groep

“Met Part-up verkennen we de mogelijkheid om medewerkers talentgericht in te zetten bij andere organisaties. Heineken en onze medewerkers dragen hiermee bij aan urgente maatschappelijke vraagstukken.”

Jacobien Phaff Manager People Development Heineken

“Part-up helpt ons om teamoverstijgend samen te werken. Collega’s kunnen hun expertise inzetten én hun talenten op nieuwe of andere taken inzetten. Dat is goed voor werkplezier én resultaat.”

Nicole Weijenberg Directeur HRM UWV

De voordelen van Part-up:

Bevorder flexibele inzetbaarheid
1
Verdeel snel capaciteit over afdelingen heen
2
Zet mensen in op basis van motivatie, beschikbaarheid én competenties
Bespaar arbeidskosten
3
Laat kosten voor inhuur, ziekteverzuim en verloop dalen
4
Draag met jobcrafting bij aan de productiviteit van medewerkers
Benut potentieel volledig
5
Verleid medewerkers om taken op te pakken waar ze energie van krijgen
6
Vergroot betrokkenheid bij de organisatie

Het Part-up sales team

Onze missie: Part-up is opgericht om werk flexibeler, meer talentgedreven en effectiever te maken door het anders te organiseren.

Wij helpen organisaties met een online platform om werk en talent toegankelijk te maken. Met slimme matching organiseren we werk effectief en flexibel over de grenzen van functies, teams en afdelingen (soms zelfs organisaties heen). Ook in tijden van crisis. De toekomst van werk: flexibel, snel, effectief!